icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-up icon-calendar icon-check icon-close icon-compass icon-email icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-map icon-play icon-plus icon-search icon-twitter icon-vimeo icon-youtube

Open to the Public

Join Hindi teacher, Asmita Jain, every week for this beginning-level class!

Where

Morse A200
Morse Building
426 Van Buren St
Monterey, CA 93940

Contact Organizer

Neil Hetrick