icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-up icon-calendar icon-check icon-close icon-compass icon-email icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-map icon-play icon-plus icon-search icon-twitter icon-vimeo icon-youtube

Closed to the Public

BUILD Teacher Training

Workshop to train volunteer BUILD teachers.

Where

Morse B105
Morse Building
426 Van Buren St
Monterey, CA 93940

Contact Organizer

Neil Hetrick